Επένδυση σε ακίνητα στο νησί της Αφροδίτης

Oι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο ακολούθησαν μια σταθερά καθοδική πορεία για επτά ολόκληρα χρόνια, όμως η οικονομία της Κύπρου έχει πλέον σταθεροποιηθεί και δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και κάποια βελτίωση στον κτηματομεσιτικό τομέα. Η πτώση στις τιμές των ακινήτων έχει πλέον επιβραδυνθεί. Οι συναλλαγές μεταβίβασης ακινήτων αυξάνονται, όπως επίσης αυξάνεται και η κατασκευαστική νέων ακινήτων.

Αυτές οι εξελίξεις συνδέονται εν πολλοίς με τη νομοθέτηση μιας ειδικής φορολογικής ρύθμισης, που εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στο κτηματολόγιο, μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές και μέτρα που επιτρέπουν στους αγοραστές ακίνητης περιουσίας να εξαιρεθούν από κάθε φορολόγηση μελλοντικής υπεραξίας και τους δίνει παράλληλα 50% έκπτωση στον φόρο μεταβίβασης.

Οι τιμές των ακινήτων στο νησί της Αφροδίτης έπεσαν το 2015 κατά 1,8%, αλλά, αν συνυπολογιστεί η αξία του πληθωρισμού, είχαν μια οριακή άνοδο κατά 0,17%, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Κύπρου.

Η μέση τιμή αγοράς ενός ακινήτου στην Κύπρο ήταν 325.714 ευρώ το 2015.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές ανά πόλη διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα του νησιού, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,42% (αυξήθηκαν 0,56% αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός) σε μια μέση τιμή 372.714 ευρώ.
  • Στην Πάφο οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3% (αυξήθηκαν 5,7% αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός) σε μια μέση τιμή 353.991 ευρώ.
  • Στη Φαμαγκούστα – Παραλίμνι οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν στάσιμες (αυξήθηκαν 2,7% αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός) σε μια μέση τιμή 320.916 ευρώ.
  • Στη Λάρνακα οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,4% (αυξήθηκαν 1,7% αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός) σε μια μέση τιμή 277.222 ευρώ.
  • Στη Λεμεσό οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,4% (αυξήθηκαν 6,7% αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός) σε μια μέση τιμή 304.105 ευρώ.

Η κτηματομεσιτική αγορά αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία τους επόμενους μήνες, καθώς το γενικότερο οικονομικό κλίμα είναι σαφώς βελτιωμένο στο νησί της Αφροδίτης και αναμένεται να ψηφιστούν νομοσχέδια που θα δίνουν περισσότερα κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *